zgłoszenia

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Termin i nazwa szkolenia

Treść wiadomości

 Oświadczam, że zapoznałem się z programem szkolenia i akceptuję postanowienia tam zawarte.Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojej osoby, zawartych w kwestionariuszach i innych materiałach lub dokumentach w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)