BUSHCRAFT CAMP – 3 DNI

BUSHCRAFT CAMP – 3 DNI

bushcraft-camp
Bushcraft to nie tylko umiejętności przetrwania, ale również styl życia w naturalnym środowisku.
W czasie warsztatów wykorzystywać będziemy min. elementy wyposażenia, które sami wytworzymy.
Cofniemy się do zapomnianych umiejętności oraz wiedzy: będziemy min. podejmować próby rozpalania ognia dawnymi sposobami.
Przed Wami również zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami takimi jak siekiera i nóż, co przełoży się na umiejętności ręcznej obróbki drewna. Dzięki temu będziemy wytwarzać min.sprzęty obozowe.
Nauczycie również jak praktycznie z strzelać z rożnych typów łuków, nauczycie się również jak wytwarzać samodzielnie strzały.

Oprócz strzał wykonamy również ościenie, prymitywne narzędzia z kości czy też więcierze .

Każdy z Was wyrzeźbi również własną łyżkę, kubek, a jak wystarczy czasu i chęci - misę.

Skupimy się również na botanice użytkowej min. ziołolecznictwie oraz kuchni obozowej. Będziemy gotować, smażyć i jeść.
Poznacie metody przechowywania i konserwowania jedzenia.
W czasie warsztatów nauczycie się również tworzenia powrozów, sznurów tak aby można było wykorzystać je użytkowo podczas bytowania.

Jednym słowem czeka was dużo atrakcji i mało wolnego czasu.
Kurs rozpoczyna się w piątek o godzinie. 18.00 i kończy w niedzielę około godziny 14.00.
Istnieje możliwość odbioru uczestników z dworca PKP w Koninie.

Uczestnikom szkolenia oprócz jedzenia zapewniamy podstawowe wyposażenie: tj. nóż, kubek, ,,dach nad głową” oraz całe wyposażenie specjalistyczne niezbędne do udziału w warsztatach. Tak naprawdę nie musicie posiadać kompletnie żadnego sprzętu – wszystko bezpłatnie zapewniamy my.
Oczywiście, jeżeli macie swoje ulubione wyposażenie np. nóż itp– możecie je ze sobą zabrać.
Całość szkolenia prowadzona jest na terenie naszej bazy survivalowej.

Wymagany ekwipunek:
Ubranie dopasowane do panujących (zmiennych) warunków atmosferycznych.

Warunki uczestnictwa:
Akceptacja oświadczenia o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz zdolności do udziału w szkoleniu(w dniu rozpoczęcia imprezy) i zgody na przetwarzanie danych osobowych; Wniesienia w wyznaczonym terminie opłaty za uczestnictwo w imprezie;

Zgłoszenia i opłata uczestnictwa:
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście przez organizatora szkolenia lub poprzez e-mail.
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie (w formie elektronicznej, pocztowej, osobistej) wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w szkoleniu i wpłacenie w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia zaliczki w wysokości 50 zł od osoby lub pełnej kwoty za szkolenie tj. 300 złotych na poniższe konto bankowe:
IDEA BANK:
52 1950 0001 2006 0857 2169 0002
W tytule przelewu należy wpisać: DATA, BUSHCRAFT , IMIĘ I NAZWISKO uczestnika.

Zaliczka za uczestnictwo jest wliczana na poczet całkowitej opłaty za szkolenie.
Termin dokonania całkowitej opłaty za szkolenie to dzień rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku niewystarczającej ilości szkolonych (min.5) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia .

W cenie szkolenia organizator zapewnia:
niezbędne wyposażenie dla uczestników;
kawa, herbata ,woda oraz posiłki w czasie kursu
KUP SZKOLENIE